Choose language

Brannvern i skole og barnehage

Ansatte i skole og barnehage har ansvaret for barnas sikkerhet i den tiden de oppholder seg i skolen eller barnehagen. Brann på en skole eller i barnehage kan få svært alvorlige følger

Brannforebygging skole
Rolf Søtorp Brannvernforeningen
Rolf Søtorp i Norsk brannvernforeningen

Det er mange barn per voksen i barnehager og skoler. Det er derfor viktig at alle ansatte vet hva de skal gjøre for redusere risikoen for brann, og hva de må gjøre dersom brannalarmen går. Skoleeiere og barnehageeiere har ansvar for å gjennomføre årlig brannvernopplæring og evakueringsøvelser. 

«Når det oppstår brann er det viktig at man kommer seg raskt og rolig ut av bygget. Lukk dører og vinduer på veien dersom det er tid til det. En barnehage eller skole har etter forskriftene mye innebygget brannsikkerhet. Både for å få tidlig varsling om brann, for å forsinke spredning av brann, og for å kunne slukke en brann. Alle skoler er forskjellige, så det er viktig at alle er kjent med hvordan det fungerer der du jobber.» sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening Rolf Søtorp.

Ved en evakuering er det viktig at man raskt får oversikt over barna. Gode rutiner og oversikt over hvilke barn som er tilstede på skolen eller i barnehagen den aktuelle dagen er nyttige hjelpemidler. På skolen hvor elevene ofte får undervisning i forskjellige grupper, rom og av forskjellige lærere i løpet av dagen, er det svært nyttig å ha faste oppstillingsplasser. Har man faste oppstillingsplasser vet elevene hvor de skal stille opp etter en evakuering uavhengig av hva slags undervisning de nettopp har hatt.

Øyeblikkelig behandling av brannskader

«En enkel huskeregel for øyeblikkelig behandling av brannskader er 20 – 20 regelen. Sørg for at det skadde området umiddelbart blir avkjølt med ca 20 graders vann i ca 20 minutter. Dette må gjøres mens man venter på videre medisinsk behandling», forklarer Søtorp.

Veilederen har e-kurs om brannvern i skole og barnehage

Veilederen har i samarbeid med Norsk brannvernforening laget e-kurs om brannvern i skole og barnehage. E-kursene kan brukes som en del av opplæringen av de ansatte.

 

Prøv Veilederens brannvernkurs gratis i dag

Related blog posts