Choose language

Rett til sykehjemsplass – har dere forskrift for tildeling klar?

Kommunene må ha lokal forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig klar senest 01.07.2017.

Rett_til_sykehjemsplass

Kommunene blir pålagt å ha lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Den enkelte kommune skal på bakgrunn av kommunenes helhetlige tilbud gi forskrift med kriterier. Forskriften skal være tilpasset lokale forhold, behov og tilgjengelig tjenestetilbud. Hensikten med kriteriene er å bidra til bedre forutsigbarhet, og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen for de som har rett til sykehjemsplass.

Kommunene har fått tid til å vedta lokal forskrift, og på andre måter innrette seg etter lovkravene om rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. juli 2017. Det vil si bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste. Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.

Har din kommune begynt å jobbe med forskriften?

Mange kommuner er usikre på dette med forskrift, og hva som menes med kriterier for tildeling. Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer. Inntil de nasjonale retningslinjene er på plass blir altså kommunene pålagt å gi forskrift med kommunale kriterier for tildeling av plass.

Related blog posts