Choose language

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

De ansatte og deres kompetanse er utrolig viktige ressurser i din kommune, for det er nettopp de som sikrer at kommunen gir gode tjenester til innbyggerne. Det er imidlertid viktig å ha rett kompetanse på rett plass, og kompetansestyring er leders ansvar.

Slik sikrer du kompetanseheving

– Mange kommunale ledere kan ha godt av å spørre seg hvordan kommunen benytter strategisk kompetansestyring og kompetanseutvikling som verktøy for å beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere, i tillegg til videreutvikling av tjenester, sier rådgiver Hilde Ranum, som er produktansvarlig for Veilederen Helse og omsorg i Visma SmartSkill.

Få kommuner har overordnet kompetanseplan

Ranum forteller at det er et stort potensiale for strategisk kompetansestyring i kommunene, for mens over halvparten mener de selv driver systematisk kompetanseutvikling, er det bare en tredjedel som har utarbeidet en overordnet kompetanseplan for hele kommunen.

Kompetanseplan– De store variasjonene innad i en kommune gjør det nødvendig med både overordnede kompetanseplaner som kan ivareta behovet for tverrfaglige kompetansetiltak og del-kompetanseplaner som ivaretar sektorspesifikke kompetansebehov, sier hun.

Visma SmartSkill har utarbeidet en guide på hvordan man kan lage en god kompetanseplan, og Ranum oppfordrer kommunale ledere til å ta den i bruk i arbeidet.

 

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

 

Politiske føringer og satsingsområder må gå som en rød tråd gjennom hele kommunens planarbeid. En plan må både forankres og følges opp dersom den skal få betydning for kommunens virksomhet.

– Politisk forankring av kompetanseplanen vil kunne gi indikasjon på om kompetanse betraktes som en kritisk faktor for kommunens virksomhet, på linje med tilstrekkelige økonomiske midler, sier Ranum.

4 elementer for å få til strategisk kompetansestyring

1. Planlegging: Sett mål, finn ut hvilken kompetanse som trengs for å utføre oppgavene, kartlegg kompetanse og lag kompetanseplan.

2. Gjennomføring: Hva fremmer og hva hemmer læring på en arbeidsplass? På hvilken måte skal læringen gjennomføres?

3. Evaluering: Ble målene oppnådd?

4. Forbedring: Justere det som eventuelt ikke fungerte så bra.

– Disse hovedelementene bør være med for å få til god strategisk kompetansestyring, sier Ranum.

Sikrer gode tjenester i kommunen

Enkelte ser på kompetanseutvikling som en kostnadsdriver i form av kursavgifter, vikarer for de som er på kurs og lignende. Men det finnes gode løsninger som kan gjennomføres i virksomheten.

Les også våre 5 tips til opplæring av ansatte.

– Det bør være i kommunens interesse å anse kompetanseutvikling som et kritisk virkemiddel for kommunen, og ikke som rene ansattgoder eller bare nødvendige tiltak for å oppfylle formelle stillingskrav. Se på bevilgninger til disse formålene som en investering og ikke kun som en utgift, oppfordrer Ranum.

Hun påpeker at riktig og god kompetanse sikrer kommunene kvalitet i tjenesten, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

– Husk at kunnskap gir mestring, som igjen gir høyere trivsel og gode holdninger. Alt dette er viktige elementer for å sikre gode tjenester i kommunene, sier hun videre.

Veilederen tilbyr e-læringskurs med opplæring på sentrale juridiske områder. Den enkelte ansatt får kursbevis ved bestått test, leder får rapport på kompetansehevingen. Slike kurs er også ideelle for refleksjon i fellesskap.

 

Related blog posts