Choose language

Kommunesammenslåing- hvordan skape en ny bærekraftig kommune?

Mange kommuner er nå langt på vei med arbeidet i å bli en ny organisasjon. Målet med Stortingets kommunereform er å skape større og mer bærekraftige kommuner som ivaretar fremtidens tjenester med stadig nye krav fra staten og økte behov hos innbyggerne. Hvordan skape en ny bærekraftig kommune?

Kommunesammenslåing Bærekraftig kommune

Ny kommune- luftslott eller drømmehus?

Er den nye kommunen et luftslott eller blir den et solid drømmehus bygget på steingrunn og som ivaretar fremtidens behov? Er du kommunalsjef eller rådmann har du ansvar for innhold og kvalitet i tjenesten, i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Når du nå står i prosess med kommunesammenslåing, har du en unik mulighet til å skape den nye organisasjonen som et solid drømmehus på steingrunn, og ivareta innbyggernes behov på en god måte. “I Have a Dream”…. den berømte talen fra Martin Luther King jr. – ble et vendepunkt for den amerikanske borgerrettsbevegelsen på 1960- tallet. Våger du å drømme som øverste leder i kommunal sektor? Eller ligger du søvnløs om natten etter mareritt fordi den kommunale hverdagen føles for krevende?

Som øverste kommunale leder har du alle muligheter til å legge det gode grunnlaget. Start med å se det hele for deg, still deg spørsmålene:

  • Hvordan ser det ut i drømmekommunen?
  • Hva kjennetegner organisasjonen?
  • Hvilken visjon og verdier er det i tjenestetilbudet?
  • Hva jobber du og dine ansatte for?
  • Hvordan er det å være innbygger og tjenestemottaker i denne drømmekommunen?
  • Hva er egentlig ditt oppdrag, definert i den kommunale strategiplanen?
  • Hold så fokus på det avgjørende; hva trenger du av kompetanse for å realisere dette?

Når du har avklart dette, kan du sette i gang som arkitekt for drømmehuset.

Hva er den nye kommunens strategi ? Hvordan realisere?

Visjon og verdier – hvordan skal det se ut i kommunen om 10 år – om 5 år – om 3 år? Dette setter retningen på hva som skal skje om 1 år.

Som øverste leder tar du utgangspunkt i den nye kommunens vedtatte strategi. Gjør deg en vurdering av følgende:

  • Hva skal skapes i den nye kommunen/ organisasjonen?
  • Hva er ditt ansvarsområde i sektoren du leder og forvalter- Hva trenger den av kompetanse med fagpersoner, kompetanse på systemer og av kompetanse på ledelse?
  • For å sikre at strategien blir fulgt opp, hva trenger du selv som øverste leder for å holde fast i realiseringen av det hele?

Den nye kommunen – en bærekraftig kommune

Bærekraftige organisasjoner bygges med handlekraftige og besluttsomme medarbeidere som vil, kan, og har myndighet til å ta beslutninger. Økonomien ligger i å utvikle og bruke det potensial som finnes hos den enkelte leder og medarbeider – finne deres driver til å utvikle seg, og etterfylle sitt kunnskapsbehov i samsvar med endrede behov og forutsetninger i tjenestene.Bærekraftig kommune

Drømmekommunen står på steingrunn når medarbeidere vet hvorfor de er der og hva deres oppgave er for å styrke organisasjonen og tjenestetilbudet best mulig.

I en bærekraftig organisasjon vet alle hvorfor de er der, hvilket ansvar de har og hva som forventes av dem. Bygg ditt hus på tillit i form av kompetanse – ikke på styring og kontroll. Tar du utgangspunkt i at hver medarbeider gjør sitt beste – da må de også settes i stand til å kunne gjøre det, gjennom å ha tilgang på kompetanse som de trenger – selvforsyning- og ansvar for egen læring.

Kommunesammenslåing – kompetanse må til for å realisere den nye drømmekommunen

For å gjøre organisasjonen bærekraftig, må du som kommunalsjef gjøre menneskene som jobber der bærekraftige. Det handler om fysisk styrke, men mest av alt mental og kunnskapsbasert styrke. Da står den enkelte i seg selv og kan opprettholde sin drivkraft i organisasjonens visjon. Medarbeidere har det best når deres kompetanse, evner og drivkraft kommer til anvendelse i en meningsbærende organisasjon.

Skap klarhet i hva drømmekommunen rommer, og sørg for at medarbeidere vet hva deres oppdrag er. Utstyr de med mulighetene for å skape kvalitet i tjenesten i form av kompetanse. Med din fulle tillit til at medarbeidere gjør jobben sin – har du det som skal til for å bygge hus på steingrunn – drømmekommunen realiseres.

 

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

 

Related blog posts